Posted in Coldwar Soviet Ships soviet submarines

Delta II class SSBNs (1972)

Project 667B nuclear missile attack submarines Project 667BD Murena-M: 4 ballistic submarines (Delta II). With just four boats, the 667BD…

Posted in Coldwar Soviet Ships

Sovremenny class destroyers (1978)

Proyekt 956 Sarytch, 21 destroyers: Sovremenny, Otchayanny, Otlichny, Osmotritelny, Bezuprechny, Boyevoy, Stoyky, Okrylyonny, Burny, Gremyashchy, Bystry, Rastoropny, Bezboyaznenny, Gremyashchy, Bespokoyny,…

Posted in Coldwar Soviet Ships soviet submarines

Delta I class submarines (1970)

Project 667B nuclear missile attack submarines Project 667B Murena: 18 ballistic submarines (Delta I). Project 667B Murena (NATO Delta I)…

Posted in Coldwar Soviet Ships

Kashin class destroyers (1964)

Kashin class destroyers (1964) Project 61: 20 Missile Destroyers: Komsomolets Ukrainy, Soobrazitelny, Provorny, Odaryonny, Obraztsovy, Otvazhny, Steregushchy, Krasny Kavkaz, Reshitelny,…

Posted in Coldwar Soviet Ships

Kiev Class (1972-82)

Hybrid Cruiser Aircraft Carriers (1972-82) Project 1143 “Krechet” 1970-87: Kiev, Minsk Project 1143-3 Novorossiysk Project 1143-4 Admiral Gorschkov (Ex-Baku) The…

Posted in Coldwar Soviet Ships soviet submarines

Yankee class submarines (1965)

Project 667A nuclear missile attack submarines Project 667A Navaga, Project 667AU Nalim: 32 ballistic submarines (Yankee I). Later Project 667АМ…

Posted in Coldwar Soviet Ships

Poti class Corvettes (1960)

66 completed under Project 204/204E 1960-68 MPK-1 to 136 (random numbers), in service until 2005, also used by the Bulgarian…

Posted in Coldwar Soviet Ships soviet submarines

Echo II class submarines

Project 675 (NATO “ECHO II”) nuclear missile attack submarines 29 submarines 1961-1994: K-166, K-104, K-170, K-175, K-184, K-172, K-47, K-1,…

Posted in Coldwar Soviet Ships soviet submarines

Echo I class submarines

Project 659 (NATO “ECHO I”) nuclear missile attack submarines 5 submarines, Project 659 (1961-1963) К-45, К-59, К-66, К-122, К-151, К-30…

Posted in Coldwar Soviet Ships

Krupny and Kanin class Destroyers (1959)

Project 57b, 57A (1959-1993) 8 conventional destroyers (1+ cancelled) built 1957-1960: Gremyashchy, Zhguchy, Zorky, Derzky, Gnevny, Uporny, Boyky, Gordy, Khrabry…