Posted in Cold War Chinese Ships

Type 052 Luhu Class Destroyers

Chinese PLAN (1991) – 2 ships: Harbin, Qingdao Chinese transition destroyers: The Luhu clas destroyers constituted in 1993 a significant…

Posted in Cold War Chinese Ships

Type 065 Chengdu class frigates

Chinese PLAN (1955) – Chengdu, Guiyang, Gulin, Kunming The Green Tea “Riga” The 1956′ Chengdu class can be summup as…

Posted in Cold War Chinese Ships

Type 051 Luda class Destroyers (1970)

Chinese PLAN (1969) 17 ships: Guangzhou, Xi’an, Changsha, Yinchuan, Nanning, Nanjing, Jinan, Xining, Nanchang, Chongqing, Zunyi, Guilin. Type 051DT: Kaifeng,…

Posted in Cold War Chinese Ships

Type 7 Anshan class destroyers (1955)

Chinese PLAN (1955) – Anshan, Fu Chun, Chang Chun, Chi Lin The first Chinese Destroyers: The Anshan class was not…