Posted in Cold War Chinese Ships

Type 052 Luhu Class Destroyers

Type 052 Luhu Class Destroyers Chinese PLAN (1991) – 2 ships: Harbin, Qingdao Chinese transition destroyers: The Luhu clas destroyers…

Posted in Cold War Chinese Ships

Type 065 Chengdu class frigates

Chinese PLAN (1955) – Chengdu, Guiyang, Gulin, Kunming The Green Tea “Riga” The 1956′ Chengdu class can be summup as…

Posted in Cold War Chinese Ships

Type 051 Luda class Destroyers (1970)

Chinese PLAN (1969) 17 ships The backbone of the Chinese Navy in the Cold War The “Luda” class (NATO) or…

Posted in Cold War Chinese Ships

Type 7 Anshan class destroyers (1955)

Chinese PLAN (1955) – Anshan, Fu Chun, Chang Chun, Chi Lin The first Chinese Destroyers: The Anshan class was not…